STATUTUL
Asociației Generale a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi din România

Identificare act:
Numar/data: Statut din 18 august 2005
Emitent: Asociația generală a vânătorilor și pescarilor sportivi
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 750/18 aug. 2005
Functie activa:
Trimitere la: L. nr.26/1976 privind economia vinatului și vinatoarea (abrogata prin L. nr.103/1996)
  L. nr.103/1996 Legea fondului cinegetic și a protecției vânatului (abrogata prin L. nr.407/2006)
  O.G. nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații
  H.G. nr.259/2001 privind recunoașterea Asociației Generale a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi din România ca fiind de utilitate publică
Functie pasiva:
Abrogat: Statut/2009 STATUTUL Asociației Generale a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi din România
- cu excepția prevederilor art. 40 din anexa nr. 3, care rămân valabile pentru anul fiscal 2009


Vineri, 05 iunie 2020, 11:17

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.