HOTĂRÂRE nr.849 din 28 iulie 2005
privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor construcții aflate în administrarea Ministerului Administrației și Internelor

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.849 din 28 iulie 2005
Emitent: Guvern
Publicare: M.Of. nr. 709/5 aug. 2005
Temei legal:
  L. nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia
  O.G. nr.112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale


Miercuri, 03 martie 2021, 20:49

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.