ORDIN nr.977 din 8 iulie 2005
al ministrului finanțelor publice privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont și ale obligațiunilor de stat cu dobândă, aferente trimestrului III al anului 2005

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.977 din 8 iulie 2005
Emitent: Ministerul Finanțelor Publice
Publicare: M.Of. nr. 622/18 iul. 2005
Temei legal:
  O. nr.875/2001 al ministrului finanțelor publice, al guvernatorului Băncii Naționale a României și al vicepreședintelui Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare pentru aprobarea Regulamentului privind operațiunile cu titluri de stat emise în formă dematerializată (abrogat prin O. nr.1.408/2005)
  L. nr.313/2004 LEGEA datoriei publice (abrogata prin O.U.G. nr.64/2007)


Joi, 27 februarie 2020, 08:22

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.