HOTĂRÂRE nr.619 din 23 iunie 2005
privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor active corporale de natura mijloacelor fixe concesionate Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A., Sucursala de Transport Sibiu

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.619 din 23 iunie 2005
Emitent: Guvern
Încadrare: act individual
Publicare: M.Of. nr. 590/7 iul. 2005
Temei legal:
  L. nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia
  O.G. nr.112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale


Vineri, 05 martie 2021, 12:56

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.