HOTĂRÂRE nr.478 din 26 mai 2005
privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor construcții aflate în administrarea Ministerului Administrației și Internelor

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.478 din 26 mai 2005
Emitent: Guvern
Încadrare: act individual
Publicare: M.Of. nr. 474/3 iun. 2005
Temei legal:
  L. nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia
  O.G. nr.112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale


Vineri, 05 martie 2021, 12:18

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.