ORDIN nr.504/501 din 2005
al ministrului finanțelor publice și al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului pentru aprobarea Normelor privind fundamentarea, acordarea și justificarea sumelor primite de la bugetul de stat pentru unele activități desfășurate de unii agenți economici, prin bugetul Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, precum și a transferurilor consolidabile acordate bugetelor locale pentru străzile care se vor amenaja în perimetrele destinate construcțiilor de cvartale de locuințe noi în localitățile rurale și urbane

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.504 din 20 aprilie 2005
Emitent: Ministerul Finanțelor Publice
Numar/data: Ordin nr.501 din 8 aprilie 2005
Emitent: Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului
Cu functie: de abrogare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 442/25 mai. 2005
Temei legal:
  L. nr.500/2002 privind finanțele publice
art. 3 alin. (2)
Functie activa:
Abrogă: O. nr.1.491/2004 al ministrului finanțelor publice și al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului pentru aprobarea Normelor privind fundamentarea, acordarea și justificarea sumelor primite de la bugetul de stat pentru unele activități desfășurate de unii agenți economici prin bugetul Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, precum și a transferurilor consolidabile acordate consiliilor locale pentru întreținerea, repararea și construirea de drumuri locale
Trimitere la: L. nr.500/2002 privind finanțele publice
  L. nr.571/2003 privind Codul fiscal (abrogata prin L. nr.227/2015)
Functie pasiva:
Modificat: O. nr.557/2011 al ministrului transporturilor și infrastructurii și al ministrului finanțelor publice pentru modificarea și completarea Normelor privind fundamentarea, acordarea și justificarea sumelor primite de la bugetul de stat pentru unele activități desfășurate de unii operatori economici, prin bugetul Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, precum și a transferurilor consolidabile acordate bugetelor locale pentru străzile care se vor amenaja în perimetrele destinate construcțiilor de cvartale de locuințe noi în localitățile rurale și urbane, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice și al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 504/501/2005 (abrogat prin O. nr.65/2016)
Abrogat: O. nr.65/2016 al ministrului finanțelor publice și al ministrului transporturilor pentru aprobarea Normelor privind fundamentarea, acordarea și justificarea sumelor primite de la bugetul de stat pentru unele activități desfășurate de unii operatori economici, prin bugetul Ministerului Transporturilor


Vineri, 05 iunie 2020, 07:28

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.