HOTĂRÂRE nr.333 din 21 aprilie 2005
pentru reorganizarea direcțiilor teritoriale de regim silvic și de vânătoare în inspectorate teritoriale de regim silvic și de vânătoare

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.333 din 21 aprilie 2005
Emitent: Guvern
Cu functie: de abrogare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 354/26 apr. 2005
Temei legal:
  O.G. nr.96/1998 privind reglementarea regimului silvic și administrarea fondului forestier național (abrogata prin L. nr.46/2008)
art. 22 alin. (3)
  O.U.G. nr.17/2005 pentru stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administrației publice centrale
art. 5 si 12
Functie activa:
Abrogă: H.G. nr.1.046/2000 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a controlului aplicării regimului silvic la nivel central și local
  H.G. nr.535/2004 pentru aprobarea numărului de posturi, a organizării și funcționării și a atribuțiilor direcțiilor teritoriale de regim silvic și de vânătoare
Trimitere la: L. nr.26/1996 Codul silvic (abrogata prin L. nr.46/2008)
  O.G. nr.41/2004 privind înființarea direcțiilor teritoriale de regim silvic și de vânătoare
  L. nr.117/2004 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 41/2004 privind înființarea direcțiilor teritoriale de regim silvic și de vânătoare
Functie pasiva:
Modificat: H.G. nr.1.206/2007 privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 333/2005 pentru reorganizarea direcțiilor teritoriale de regim silvic și de vânătoare în inspectorate teritoriale de regim silvic și de vânătoare (abrogat prin H.G. nr.743/2015)
- modifică art.6 alin.(2) lit.f) și h) și alin.(3), art.7 lit. A pct. I subpunctele 13, 23, 27, 30-35, 37, 38 și 39, art.7 lit. A pct. II, subpunctele 1, 5 și 7, art.7 lit. B pct I subpunctul 7, art.7 lit. B pct.II subpunctele 5, 9 și 12; introduce lit. n) și o) la art.6 alin. (2), subpunctele 51, 52 , 141, 142, 221, 371, 372 la art. 7 lit. A pct. I, subpunctele 91, 161, 162 și 17 1 la art.7 lit. B pct. I; abrogă art. 7 lit. A pct. I subpunctul 28, art. 7 lit. A pct. II subpunctele 9, 13 și 14
  H.G. nr.585/2011 privind modificarea art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 333/2005 pentru reorganizarea direcțiilor teritoriale de regim silvic și de vânătoare în inspectorate teritoriale de regim silvic și de vânătoare (abrogat prin H.G. nr.743/2015)
- modifică art. 3
Abrogat: H.G. nr.743/2015 privind organizarea și funcționarea Gărzilor forestiere


Sâmbătă, 30 mai 2020, 15:16

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.