ORDIN nr.406 din 4 aprilie 2005
al ministrului finanțelor publice privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont și ale obligațiunilor de stat cu dobândă, aferente trimestrului II 2005

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.406 din 4 aprilie 2005
Emitent: Ministerul Finanțelor Publice
În vigoare: intra în vigoare la data semnarii acestuia
Publicare: M.Of. nr. 317/14 apr. 2005
Temei legal:
  O. nr.875/2001 al ministrului finanțelor publice, al guvernatorului Băncii Naționale a României și al vicepreședintelui Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare pentru aprobarea Regulamentului privind operațiunile cu titluri de stat emise în formă dematerializată (abrogat prin O. nr.1.408/2005)
  L. nr.313/2004 LEGEA datoriei publice (abrogata prin O.U.G. nr.64/2007)
  Convenție nr.15.570/2005 încheiată între Ministerul Finanțelor Publice și Banca Națională a României


Sâmbătă, 05 decembrie 2020, 14:10

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.