ORDIN nr.87/527/411 din 2005
al ministrului mediului și gospodăririi apelor, al ministrului administrației și internelor și al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului privind aprobarea modelului și a condițiilor de emitere a certificatului de distrugere la preluarea vehiculelor scoase din uz
Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.87 din 10 februarie 2005
Emitent: Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor
Numar/data: Ordin nr.527 din 25 februarie 2005
Emitent: Ministerul Administrației și Internelor
Numar/data: Ordin nr.411 din 18 martie 2005
Emitent: Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 295/8 apr. 2005
Temei legal:
  H.G. nr.2.406/2004 privind gestionarea vehiculelor scoase din uz (abrogat prin L. nr.212/2015)
art. 11 alin. (4)
Functie activa:
Trimitere la: H.G. nr.2.406/2004 privind gestionarea vehiculelor scoase din uz (abrogat prin L. nr.212/2015)
Functie pasiva:
Abrogat: L. nr.212/2015 privind modalitatea de gestionare a vehiculelor și a vehiculelor scoase din uz


Duminică, 11 aprilie 2021, 09:54

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.