HOTĂRÂRE nr.223 din 24 martie 2005
privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației și Cercetării

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.223 din 24 martie 2005
Emitent: Guvern
Cu functie: de abrogare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 283/5 apr. 2005
Rectificare: M.Of. nr. 399/11 mai. 2005
Temei legal:
  L. nr.90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor (abrogata prin O.U.G. nr.57/2019)
art. 40 alin. (1)
Functie activa:
Abrogă: H.G. nr.410/2004 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației și Cercetării
totodata, abrogă:
H.G. nr.66/2005 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 410/2004 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației și Cercetării
Trimitere la: L. nr.84/1995 Legea învățământului
  L. nr.90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor (abrogata prin O.U.G. nr.57/2019)
  O.G. nr.57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică
  L. nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției
  L. nr.324/2003 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică
  O.U.G. nr.11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale
  L. nr.228/2004 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale
Functie pasiva:
Rectificare: M.Of. nr. 399/11 mai. 2005
Modificat: H.G. nr.1.056/2005 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 515/1998 privind înființarea, organizarea și funcționarea Oficiului pentru Administrare și Operare al Infrastructurii de Comunicații de Date "Roedunet” (abrogat prin H.G. nr.1.609/2008)
- modifică anexa nr.3
  H.G. nr.1.274/2005 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 223/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației și Cercetării (abrogat prin H.G. nr.366/2007)
- modifică art. 8 alin. (2), art. 12 alin. (1), anexa nr. 1, anexa nr. 5
  H.G. nr.1.357/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Calificările din Învățământul Superior și Parteneriat cu Mediul Economic și Social - ACPART
modifică punctul XIX din anexa nr.3
  H.G. nr.1.449/2005 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică (abrogat prin H.G. nr.185/2013)
abrogă numărul curent 5 din anexa nr. 5
  H.G. nr.116/2006 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 223/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației și Cercetării
- modifică art. 8 alin. (2), art. 12 alin. (1), anexa nr. 1 și 5
  H.G. nr.132/2006 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 223/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației și Cercetării (abrogat prin H.G. nr.366/2007)
- modifică art. 8 alin. (2), art. 12 alin. (1), anexele nr. 1 și 5
  H.G. nr.445/2006 privind modificarea denumirii Bibliotecii Centrale Universitare din București
- modifică anexa nr.3
  O.U.G. nr.75/2006 pentru modificarea art. 71 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale
- modifică în mod corespunzător
  H.G. nr.67/2007 privind participarea României la programele comunitare "Învățare pe tot parcursul vieții", "Erasmus Mundus" și "Tineret în acțiune", în perioada 2007-2013
- modifică anexa nr.5
  H.G. nr.125/2007 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 223/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației și Cercetării (abrogat prin H.G. nr.366/2007)
- modifică art.11,anexa nr. 3 ; înlocuiește anexa nr. 1
dispune republicarea
  H.G. nr.222/2007 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 223/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației și Cercetării și pentru abrogarea art. II din Hotărârea Guvernului nr. 125/2007 (abrogat prin H.G. nr.366/2007)
- completează anexa nr. 3; înlocuiește anexa nr. 1
Abrogat: H.G. nr.366/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului


Miercuri, 23 septembrie 2020, 22:16

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.