HOTĂRÂRE nr.186 din 9 martie 2005
pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.747/2004 privind transmiterea unor terenuri aflate în domeniul public al statului din administrarea Companiei Naționale "Administrația Porturilor Maritime" - S.A. Constanța în administrarea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.186 din 9 martie 2005
Emitent: Guvern
Nota de fundamentare
Încadrare: act individual
Publicare: M.Of. nr. 247/24 mar. 2005
Temei legal:
  L. nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia
  O.G. nr.83/2003 privind aprobarea posturilor de inspecție la frontieră organizate în punctele de trecere a frontierei stabilite pentru importul, exportul și tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor veterinare, precum și condițiile de aprobare a posturilor de inspecție la frontieră responsabile pentru controalele veterinare ale animalelor vii și produselor provenind din țările terțe
Functie activa:
Modifică: H.G. nr.1.747/2004 privind transmiterea unor terenuri aflate în domeniul public al statului din administrarea Companiei Naționale "Administrația Porturilor Maritime" - S.A. Constanța în administrarea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor
- modifică titlul; introduce art. 1_1; înlocuiește anexa; în tot cuprinsul hotarârii, sintagma ''Companiei Nationale ''Administratia Porturilor Maritime'' - S.A. Constanta'' se înlocuiește cu sintagma ''Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului''


Miercuri, 03 martie 2021, 14:07

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.