HOTĂRÂRE nr.180 din 9 martie 2005
privind transmiterea, fără plată, a unui teren din domeniul privat al statului și din administrarea Agenției Domeniilor Statului în domeniul privat al orașului Videle și în administrarea Consiliului Local al Orașului Videle, județul Teleorman

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.180 din 9 martie 2005
Emitent: Guvern
Nota de fundamentare
Încadrare: act individual
Publicare: M.Of. nr. 247/24 mar. 2005
Temei legal:
  L. nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia
  L. nr.90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor (abrogata prin O.U.G. nr.57/2019)


Miercuri, 03 martie 2021, 20:44

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.