ORDIN nr.200 din 28 februarie 2005
al ministrului finanțelor publice privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont și ale obligațiunilor de stat cu dobândă, aferente lunii martie 2005

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.200 din 28 februarie 2005
Emitent: Ministerul Finanțelor Publice
În vigoare: Prezentul ordin intra în vigoare la data semnarii acestuia.
Publicare: M.Of. nr. 185/3 mar. 2005
Temei legal:
  O. nr.875/2001 al ministrului finanțelor publice, al guvernatorului Băncii Naționale a României și al vicepreședintelui Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare pentru aprobarea Regulamentului privind operațiunile cu titluri de stat emise în formă dematerializată (abrogat prin O. nr.1.408/2005)
  L. nr.313/2004 LEGEA datoriei publice (abrogata prin O.U.G. nr.64/2007)
  Convenție nr.15.570/2005 încheiată între Ministerul Finanțelor Publice și Banca Națională a României


Joi, 20 februarie 2020, 06:40

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.