ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.6 din 10 februarie 2005
pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 56/2004 privind crearea statutului special al funcționarului public denumit manager public
Fisa actului

Trimitere de la:
  O. nr.612/2005 al ministrului administrației și internelor privind atribuțiile și funcționarea Comisiei interimare pentru managerii publici, înființată în temeiul art. 21 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 56/2004 privind crearea statutului special al funcționarului public denumit manager public, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 452/2004, cu modificările și completările ulterioare (abrogat prin O. nr.204/2011)
  H.G. nr.783/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 56/2004 privind crearea statutului special al funcționarului public denumit manager public


Luni, 24 februarie 2020, 17:47

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.