ORDIN nr.5.336 din 18 noiembrie 2004
al ministrului educației și cercetării pentru aprobarea Criteriilor specifice și a procedurii de acordare a statutului de utilitate publică asociațiilor, fundațiilor și federațiilor care desfășoară activități din sfera de competență a Ministerului Educației și Cercetării

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.5.336 din 18 noiembrie 2004
Emitent: Ministerul Educației și Cercetării
Publicare: M.Of. nr. 124/9 feb. 2005
Temei legal:
  O.G. nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații
art. 401
Functie activa:
Trimitere la: L. nr.21/1924 pentru persoanele juridice (Asociații și Fundații) (abrogata prin O.G. nr.26/2000)
  L. nr.15/1968 Codul Penal al României (abrogata prin L. nr.187/2012)
  O.G. nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații
  O.G. nr.37/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații (abrogata prin L. nr.246/2005)
  H.G. nr.410/2004 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației și Cercetării (abrogat prin H.G. nr.223/2005)


Marți, 02 iunie 2020, 18:45

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.