ORDIN nr.89 din 31 ianuarie 2005
al ministrului finanțelor publice privind prospectele de emisiune ale obligațiunilor de stat cu dobândă, aferente lunii februarie 2005

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.89 din 31 ianuarie 2005
Emitent: Ministerul Finanțelor Publice
În vigoare: Prezentul ordin intra în vigoare la data semnarii acestuia.
Publicare: M.Of. nr. 119/7 feb. 2005
Temei legal:
  O. nr.875/2001 al ministrului finanțelor publice, al guvernatorului Băncii Naționale a României și al vicepreședintelui Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare pentru aprobarea Regulamentului privind operațiunile cu titluri de stat emise în formă dematerializată (abrogat prin O. nr.1.408/2005)
  O.U.G. nr.37/2004 privind măsuri de diminuare a arieratelor din economie
  L. nr.313/2004 LEGEA datoriei publice (abrogata prin O.U.G. nr.64/2007)
Functie activa:
Trimitere la: O.U.G. nr.37/2004 privind măsuri de diminuare a arieratelor din economie
  L. nr.358/2004 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 37/2004 privind măsuri de diminuare a arieratelor din economie
  L. nr.507/2004 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 94/2004 privind reglementarea unor măsuri financiare


Joi, 20 februarie 2020, 07:46

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.