HOTĂRÂRE nr.61 din 21 ianuarie 2005
privind trecerea unei suprafețe de teren aferente obiectivului de investiții în curs "Sala polivalentă" din domeniul privat al statului și din administrarea Prefecturii Județului Galați în domeniul public al județului Galați și în administrarea Consiliului Județean Galați

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.61 din 21 ianuarie 2005
Emitent: Guvern
Nota de fundamentare
Încadrare: act individual
Publicare: M.Of. nr. 84/25 ian. 2005
Temei legal:
  L. nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia
  L. nr.90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor (abrogata prin O.U.G. nr.57/2019)


Miercuri, 03 martie 2021, 13:22

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.