HOTĂRÂRE nr.2.406 din 21 decembrie 2004
privind gestionarea vehiculelor scoase din uz
Temei legal pentru | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.2.406 din 21 decembrie 2004
Emitent: Guvern
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 32/11 ian. 2005
Functie activa:
Trimitere la: O.U.G. nr.78/2000 privind regimul deșeurilor (abrogata prin L. nr.211/2011)
  O.G. nr.82/2000 privind autorizarea agenților economici care prestează servicii de reparație, de reglare și/sau desfășoară activitate de reconstrucție a vehiculelor rutiere
  O.U.G. nr.200/2000 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și preparatelor chimice periculoase (abrogata prin O.U.G. nr.145/2008)
  O.U.G. nr.16/2001 privind gestionarea deșeurilor industriale reciclabile (abrogata prin L. nr.211/2011)
  O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
  L. nr.426/2001 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.78/2000 privind regimul deșeurilor (abrogata prin L. nr.211/2011)
  L. nr.451/2001 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.200/2000 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și preparatelor chimice periculoase (abrogata prin O.U.G. nr.145/2008)
  L. nr.180/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
  O. nr.211/2003 al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței pentru aprobarea Reglementărilor privind condițiile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească vehiculele rutiere în vederea admiterii în circulație pe drumurile publice din România - RNTR 2 (abrogat prin O. nr.2.224/2020)
  L. nr.222/2003 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 82/2000 privind autorizarea agenților economici care prestează servicii de reparație, de reglare și/sau desfășoară activitate de reconstrucție a vehiculelor rutiere
Functie pasiva:
Modificat: H.G. nr.1.313/2006 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 2.406/2004 privind gestionarea vehiculelor scoase din uz (abrogat prin L. nr.212/2015)

dispune republicarea
  H.G. nr.1.633/2009 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 2.406/2004 privind gestionarea vehiculelor scoase din uz (abrogat prin L. nr.212/2015)
- la data de 13 feb. 2010, modifică titlul, art. 1 alin. (4), art. 2 lit. l), ț) și v), art. 3 lit. b), art. 9 alin. (1), art. 10 alin. (2), art. 14 alin. (3) și (4), art. 15 alin. (7), art. 161 alin. (2), art. 17 alin. (1) și (3), anexa nr. 1; introduce alin. (3) la art. 4, alin. (11) la art. 10, alin. (31) și (5) la art. 11, art. 141, alin. (6) la art. 161, alin. (21) la art. 17, mențiunea privind transpunerea actelor comunitare, după art. 20; abrogă art. 20; înlocuiește anexa nr. 3, în tot cuprinsul hotărârii, sintagma "agenți economici" cu sintagma "operatori economici"
  H.G. nr.907/2010 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 2.406/2004 privind gestionarea vehiculelor și a vehiculelor scoase din uz (abrogat prin L. nr.212/2015)
- modifică, la data de 1 dec. 2010, art. 2 lit. m); introduce alin. (21) la art. 4, alin. (3) la art. 12, lit. e)-g) la art. 17 alin. (1); înlocuiește anexa nr. 3 și sintagma "Ministerul Mediului și Gospodăririi Apelor" cu sintagma "Ministerul Mediului și Pădurilor"
dispune republicarea
  H.G. nr.384/2012 pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 2.406/2004 privind gestionarea vehiculelor și a vehiculelor scoase din uz (abrogat prin L. nr.212/2015)
- înlocuiește anexa nr. 3
Abrogat: L. nr.212/2015 privind modalitatea de gestionare a vehiculelor și a vehiculelor scoase din uz


Duminică, 11 aprilie 2021, 09:32

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.