HOTĂRÂRE nr.2.344 din 14 decembrie 2004
privind trecerea unor bunuri din domeniul public sau privat al statului și din administrarea Ministerului Administrației și Internelor în domeniul public al unităților administrativ-teritoriale și în administrarea Consiliului General al Municipiului București, a consiliilor județene sau locale

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.2.344 din 14 decembrie 2004
Emitent: Guvern
Încadrare: act individual
Publicare: M.Of. nr. 1274/30 dec. 2004
Temei legal:
  L. nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia
  L. nr.90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor (abrogata prin O.U.G. nr.57/2019)
  O.G. nr.84/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor


Vineri, 05 martie 2021, 13:13

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.