ORDIN nr.806 din 24 noiembrie 2004
pentru modificarea ordinelor: 1.507/1996, 113/2001, 371/2002, 40/2003, 322/2003, 58/2004 și 115/2004

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.806 din 24 noiembrie 2004
Emitent: Ministerul Economiei și Comerțului
Cu functie: de modificare
Publicare: M.Of. nr. 1189/13 dec. 2004
Functie activa:
Modifică: O. nr.1.507/1996 privind aprobarea Procedurii-tip de atestare a capabilitatii agentilor economici de a executa structuri sudate
  O. nr.113/2001 al ministrului industriei și resurselor privind aprobarea unor reglementări tehnice pentru recipiente - butelii (abrogat prin O.U.G. nr.126/2011)
  O. nr.371/2002 al ministrului industriei și resurselor pentru aprobarea normativelor și prescripțiilor tehnice specifice zonelor de protecție și zonelor de siguranță aferente Sistemului național de transport prin conducte al produselor petroliere
  O. nr.322/2003 al ministrului industriei și resurselor pentru aprobarea Normelor metodologice privind recunoașterea și desemnarea organismelor care realizează evaluarea conformității ascensoarelor (abrogat prin O. nr.186/2011)
  O. nr.40/2003 al ministrului economiei și comerțului privind unele măsuri pentru recunoașterea și desemnarea organismelor care realizează evaluarea conformității aparatelor consumatoare de combustibili gazoși (abrogat prin O. nr.186/2011)
  O. nr.58/2004 al ministrului economiei și comerțului pentru aprobarea normelor tehnice privind proiectarea, executarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale (abrogat prin O. nr.490/2009)
  O. nr.115/2004 al ministrului economiei și comerțului privind aprobarea Procedurii de eșantionare pentru verificarea respectării condițiilor privind conținutul de sulf din combustibilii lichizi (abrogat prin O. nr.1.775/2007)


Vineri, 03 iulie 2020, 21:02

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.