HOTĂRÂRE nr.2.084 din 24 noiembrie 2004
privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului și din administrarea Agenției Domeniilor Statului în domeniul privat al statului

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.2.084 din 24 noiembrie 2004
Emitent: Guvern
Încadrare: act individual important
Publicare: M.Of. nr. 1167/9 dec. 2004
Temei legal:
  L. nr.18/1991 Legea fondului funciar
art. 37 si art. 44
  L. nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia
art.10 alin. (2)
  L. nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997
art.15
Functie activa:
Modifică: H.G. nr.2.060/2004 pentru aprobarea inventarelor bunurilor din domeniul public al statului (abrogat prin H.G. nr.1.705/2006)
modifică în mod corespunzator anexa nr. 3
Trimitere la: H.G. nr.1.172/2001 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire, atribuțiile și funcționarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului și modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum și punerea în posesie a proprietarilor (abrogat prin H.G. nr.890/2005)


Duminică, 07 martie 2021, 10:14

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.