HOTĂRÂRE nr.2.060 din 24 noiembrie 2004
pentru aprobarea inventarelor bunurilor din domeniul public al statului

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.2.060 din 24 noiembrie 2004
Emitent: Guvern
Cu functie: de abrogare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 1129/30 noi. 2004
Temei legal:
  L. nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia
art.20 alin. (2)
Functie activa:
Abrogă: H.G. nr.15/2004 pentru aprobarea inventarelor bunurilor din domeniul public al statului
Functie pasiva:
Modificat: H.G. nr.2.084/2004 privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului și din administrarea Agenției Domeniilor Statului în domeniul privat al statului
modifică în mod corespunzator anexa nr. 3
  H.G. nr.1.311/2005 privind completarea anexei nr. 14 la Hotărârea Guvernului nr. 2.060/2004 pentru aprobarea inventarelor bunurilor din domeniul public al statului cu un imobil aflat în proprietatea publică a statului și în administrarea Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei și transmiterea acestuia în folosința gratuită a Asociației Naționale a Surzilor din România (abrogat prin H.G. nr.1.705/2006)
- completează anexa nr.14
  O.U.G. nr.164/2005 privind diminuarea valorii bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului în vederea recuperării valorii rămase neamortizate de către Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" S.A
- modifică anexa nr. 7
  H.G. nr.229/2006 privind modificarea anexei nr. 43 la Hotărârea Guvernului nr. 2.060/2004 pentru aprobarea inventarelor bunurilor din domeniul public al statului (abrogat prin H.G. nr.1.705/2006)
- modifică anexa nr. 43
  H.G. nr.413/2006 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 706/1994 privind trecerea palatelor administrative din municipiile reședințe de județe în administrarea prefecturilor și pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 2.060/2004 pentru aprobarea inventarelor bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr.1
  H.G. nr.718/2006 privind modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 2.060/2004 pentru aprobarea inventarelor bunurilor din domeniul public al statului (abrogat prin H.G. nr.1.705/2006)
- modifică anexa nr. 3
  H.G. nr.850/2006 privind modificarea anexei nr. 43 la Hotărârea Guvernului nr. 2.060/2004 pentru aprobarea inventarelor bunurilor din domeniul public al statului (abrogat prin H.G. nr.1.705/2006)
- modifică anexa nr.43
  H.G. nr.887/2006 privind modificarea valorilor de inventar ale unor bunuri aparținând domeniului public al statului, aflate în administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale - Direcția pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală Suceava
- modifică anexa nr.3
  H.G. nr.919/2006 privind modificarea anexei nr. 30 la Hotărârea Guvernului nr. 2.060/2004 pentru aprobarea inventarelor bunurilor din domeniul public al statului (abrogat prin H.G. nr.1.705/2006)
modifică anexa nr. 30
  H.G. nr.1.036/2006 privind modificarea valorilor de inventar ale unor bunuri din domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale -Direcția pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală Bacău
- modifică anexa nr. 3
  H.G. nr.1.037/2006 privind modificarea denumirii, datelor de identificare și a valorii de inventar ale unui bunimobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale - Direcția pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală Covasna
- modifică anexa nr. 3
  H.G. nr.1.038/2006 privind modificarea valorii de inventara unui bun imobil din domeniul public al statului, aflat în administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale - Agenția Națională pentru Ameliorare și Reproducție în Zootehnie "Prof. dr. G. K. Constantinescu"
- modifică anexa nr. 3
  H.G. nr.1.072/2006 privind modificarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale - Laboratorul Central de Carantină Fitosanitară
- modifică anexa nr. 3
  H.G. nr.1.179/2006 privind modificarea valorii de inventar a unor bunuri imobile înscrise în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Semințelor și Materialului Săditor Brașov
- modifică anexa nr. 3
  H.G. nr.1.630/2006 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor mijloace fixe concesionate Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A., Sucursala de Transport Sibiu
- modifică anexa nr. 7
Abrogat: H.G. nr.1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului


Sâmbătă, 19 iunie 2021, 22:30

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.