LEGE nr.490 din 10 noiembrie 2004
privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare
Fisa actului

Trimitere de la:
  O. nr.436/2005 al ministrului finanțelor publice privind procedura internă de avizare a structurilor și a personalului care gestionează asistența financiară nerambursabilă comunitară (abrogat prin O. nr.1990/2009)
  Decizie nr.381/2005 privind organizarea și funcționarea Departamentului pentru lupta antifraudă (abrogat prin Decizie nr.205/2007)
  Decizie nr.382/2005 pentru stabilirea atribuțiilor și reorganizării Departamentului de implementare programe și ajustare structurală
  L. nr.209/2005 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe
  O. nr.946/2005 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entitățile publice și pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial (abrogat prin O. nr.808/2015)
  L. nr.284/2010 LEGE - CADRU privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice (abrogata prin L. nr.153/2017)
  O. nr.42/2011 al ministrului muncii, familiei și protecției sociale și al ministrului finanțelor publice privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice
  O.U.G. nr.26/2011 privind stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul aparatului de lucru al Guvernului și al unor ministere, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiar-bugetare
  Decizie nr.56/2011 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Autorității pentru coordonarea instrumentelor structurale
  L. nr.61/2011 privind organizarea și funcționarea Departamentului pentru lupta antifraudă - DLAF


Joi, 27 februarie 2020, 06:56

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.