HOTĂRÂRE nr.1.748 din 21 octombrie 2004
privind transmiterea unor terenuri din fondul funciar agricol, în suprafață totală de 370,84 ha, din domeniul privat al statului și din administrarea Agenției Domeniilor Statului în fondul forestier proprietate publică a statului și în administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.1.748 din 21 octombrie 2004
Emitent: Guvern
Încadrare: act individual
Publicare: M.Of. nr. 1004/1 noi. 2004
Temei legal:
  L. nr.18/1991 Legea fondului funciar
  L. nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia
Functie activa:
Trimitere la: L. nr.18/1991 Legea fondului funciar


Miercuri, 03 martie 2021, 14:19

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.