ORDIN nr.761 din 18 octombrie 2004
al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale privind autorizarea Organizației interprofesionale pentru carne de pasăre, ouă și procesate din acestea

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.761 din 18 octombrie 2004
Emitent: Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale
Încadrare: act individual
Publicare: M.Of. nr. 985/26 oct. 2004
Temei legal:
  L. nr.73/2003 pentru ratificarea Protocolului privind adaptarea aspectelor comerciale ale Acordului european instituind o asociere între România, pe de o parte, și Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de altă parte, pentru a lua în considerare rezultatele negocierilor dintre părți pentru noi concesii reciproce în domeniul comerțului cu produse agricole, semnat la Bruxelles la 20 decembrie 2002, anexă la Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, și Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993
Functie activa:
Trimitere la: L. nr.73/2002 privind organizarea și funcționarea piețelor produselor agricole și alimentare în România (abrogata prin O.G. nr.45/2005)
Functie pasiva:
Abrogat: O. nr.160/2011 al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale privind recunoașterea Organizației interprofesionale pentru carne de pasăre, ouă și procesate din acestea ca organizație interprofesională pe filiera "carne de pasăre, ouă"


Miercuri, 02 decembrie 2020, 05:08

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.