ORDIN nr.349 din 1 septembrie 2004
al ministrului de stat, ministrul administrației și internelor, pentru abrogarea și modificarea unor acte normative interne care fac referire la standardele naționale

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.349 din 1 septembrie 2004
Emitent: Ministerul Administrației și Internelor
Cu functie: de modificare, de abrogare
În vigoare: intra în vigoare la 30 zile de la publicare
Publicare: M.Of. nr. 956/19 oct. 2004
Functie activa:
Abrogă: O. nr.695/1997 pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor art. 31 din Legea nr.18 din 4 aprilie 1996 și ale art. 3 din Hotararea Guvernului nr.1.164 din 11 noiembrie 1996
- la 19 noiembrie 2004
Modifică: O. nr.85/2001 al ministrului de interne pentru aprobarea Metodologiei de certificare a conformității, de agrementare tehnică și de avizare tehnică pentru fabricarea, comercializarea și utilizarea mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor (abrogat prin O. nr.607/2008)
- la 19 noiembrie 2004
  O. nr.86/2001 al ministrului de interne pentru aprobarea Metodologiei privind atestarea persoanelor juridice care prestează lucrări de termoprotecție, ignifugare, verificare, întreținere și reparare a autospecialelor și a altor mijloace tehnice destinate apărării împotriva incendiilor (abrogat prin O. nr.252/2007)
- la 19 noiembrie 2004
  O. nr.88/2001 al ministrului de interne pentru aprobarea Dispozițiilor generale privind echiparea și dotarea construcțiilor, instalațiilor tehnologice și a platformelor amenajate cu mijloace tehnice de prevenire și stingere a incendiilor - D.G.P.S.I.-003 (abrogat prin O. nr.163/2007)
- la 19 noiembrie 2004
  O. nr.108/2001 al ministrului de interne pentru aprobarea Dispozițiilor generale privind reducerea riscurilor de incendiu generate de încărcări electrostatice - D.G.P.S.I.- 004
- la 19 noiembrie 2004
  O. nr.138/2001 al ministrului de interne pentru aprobarea Dispozițiilor generale privind organizarea activității de apărare împotriva incendiilor - D.G.P.S.I. - 005 (abrogat prin O. nr.163/2007)
- la 19 noiembrie 2004
  O. nr.534/2001 al ministrului administrației publice privind aprobarea Normelor tehnice pentru introducerea cadastrului general
- la 19 noiembrie 2004
  O. nr.536/2001 al ministrului administrației publice pentru aprobarea Regulamentului privind recepția lucrărilor de geodezie, cartografie, cadastru, fotogrammetrie și teledetecție (abrogat prin O. nr.81/2010)
- la 19 noiembrie 2004
  O. nr.140/2003 al ministrului administrației publice pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea licențelor și a autorizațiilor în sectorul serviciilor publice de gospodărie comunală, condițiile de suspendare, de retragere sau de modificare a acestora
- la 19 noiembrie 2004
  O. nr.529/2003 al ministrului administrației și internelor pentru aprobarea Regulamentului de autorizare a laboratoarelor și poligoanelor de încercări la foc, de testări și experimentări în domeniul prevenirii și stingerii incendiilor (abrogat prin O. nr.770/2005)
- la 19 noiembrie 2004


Sâmbătă, 24 octombrie 2020, 14:18

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.