HOTĂRÂRE nr.1.644 din 7 octombrie 2004
privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor bunuri de natura mijloacelor fixe concesionate Societății Naționale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. Mediaș

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.1.644 din 7 octombrie 2004
Emitent: Guvern
Nota de fundamentare
Încadrare: act individual
Publicare: M.Of. nr. 935/13 oct. 2004
Temei legal:
  L. nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia
  O.G. nr.112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale


Duminică, 07 martie 2021, 10:06

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.