HOTĂRÂRE nr.1.556 din 23 septembrie 2004
privind trecerea unei suprafețe de teren arabil din domeniul public al statului și din administrarea Agenției Domeniilor Statului în domeniul public al municipiului Suceava și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Suceava

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.1.556 din 23 septembrie 2004
Emitent: Guvern
Încadrare: act individual
Publicare: M.Of. nr. 905/5 oct. 2004
Temei legal:
  L. nr.18/1991 Legea fondului funciar
  L. nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia


Vineri, 05 martie 2021, 12:16

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.