ORDIN nr.737 din 19 aprilie 2004
al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului pentru aprobarea Reglementării tehnice "Ghid privind proiectarea sistemelor de consolidare a pereților din zidărie prin cămășuiri armate cu grile polimerice", indicativ GP-100-04

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.737 din 19 aprilie 2004
Emitent: Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului
Publicare: M.Of. nr. 780/25 aug. 2004
Temei legal:
  L. nr.10/1995 privind calitatea în construcții
art.38 alin.(2)
  H.G. nr.412/2004 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului (abrogat prin H.G. nr.367/2007)


Vineri, 26 februarie 2021, 20:29

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.