ORDIN nr.534/252 din 2004
al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale și al ministrului mediului și gospodăririi apelor privind definirea termenilor "unelte de pescuit fixe" și "unelte de pescuit în derivă" utilizate la pescuitul în scop comercial în complexul lagunar Razelm-Sinoie și în lacurile litorale

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.534 din 28 iulie 2004
Emitent: Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale
Numar/data: Ordin nr.252 din 28 iulie 2004
Emitent: Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor
Publicare: M.Of. nr. 734/13 aug. 2004
Temei legal:
  L. nr.192/2001 privind fondul piscicol, pescuitul și acvacultura (abrogata prin O.U.G. nr.23/2008)
  H.G. nr.408/2004 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și Gospodăririi Apelor (abrogat prin H.G. nr.368/2007)
  H.G. nr.409/2004 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale (abrogat prin H.G. nr.155/2005)


Joi, 20 ianuarie 2022, 19:08

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.