HOTĂRÂRE nr.1.076 din 8 iulie 2004
privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri și programe

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.1.076 din 8 iulie 2004
Emitent: Guvern
Cu functie: de abrogare
În vigoare: Prezenta hotarâre intra în vigoare la 120 de zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu exceptia prevederilor art. 39 alin. (2) ultima teza si ale art. 39 alin. (3) ultima teza, care intra în vigoare la data aderarii.
Publicare: M.Of. nr. 707/5 aug. 2004
Temei legal:
  L. nr.137/1995 Legea protecției mediului (abrogata prin O.U.G. nr.195/2005)
art.72 alin.5
Functie activa:
Abrogă: O. nr.125/1996 pentru aprobarea Procedurii de reglementare a activitatilor economice și sociale cu impact asupra mediului inconjurator
- la 5 decembrie 2004
  O. nr.214/RT/1999 al ministrului apelor, pădurilor și protecției mediului și al ministrului lucrărilor publice și amenajării teritoriului pentru aprobarea procedurilor de promovare a documentațiilor și de emitere a acordului de mediu la planurile de urbanism și de amenajare a teritoriului
-la 5 decembrie 2004
Trimitere la: O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
  L. nr.180/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
Functie pasiva:
Modificat: H.G. nr.1.000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia
- modifică art. 7 alin. (2)


Sâmbătă, 04 iulie 2020, 06:01

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.