HOTĂRÂRE nr.1.196 din 29 iulie 2004
privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcții aflate în administrarea Ministerului Administrației și Internelor

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.1.196 din 29 iulie 2004
Emitent: Guvern
Încadrare: act individual
Publicare: M.Of. nr. 701/4 aug. 2004
Temei legal:
  L. nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia
  O.G. nr.112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale


Vineri, 26 februarie 2021, 05:47

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.