ORDIN nr.947 din 23 iunie 2004
al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2004 a agenților economici

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.947 din 23 iunie 2004
Emitent: Ministerul Finanțelor Publice
Cu functie: de abrogare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 623/9 iul. 2004
Temei legal:
  L. nr.82/1991 Legea contabilității
Functie activa:
Abrogă: O. nr.815/2003 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2003 a agenților economici
Trimitere la: L. nr.82/1991 Legea contabilității
  H.G. nr.627/1995 privind imbunatatirea disciplinei depunerii bilanturilor contabile și a altor documente cu caracter financiar-contabil și fiscal, de catre agentii economici și alti contribuabili
  H.G. nr.656/1997 privind aprobarea Clasificarii activitatilor din economia nationala -- CAEN
  O. nr.306/2002 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Reglementărilor contabile simplificate, armonizate cu directivele europene (abrogat prin O. nr.1.752/2005)
  O. nr.601/2002 al președintelui Institutului Național de Statistică privind actualizarea Clasificării activităților din economia națională - CAEN
  H.G. nr.1.085/2003 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, referitoare la implementarea Sistemului Electronic Național
Functie pasiva:
Abrogat: O. nr.918/2005 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2005 a agenților economici


Joi, 04 martie 2021, 20:38

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.