HOTĂRÂRE nr.787 din 19 mai 2004
privind transmiterea unor sectoare de drum din proprietatea publică a unor unități administrativ-teritoriale și din administrarea unor consilii județene în proprietatea publică a statului și în administrarea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, în vederea realizării activităților de interes național de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A.

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.787 din 19 mai 2004
Emitent: Guvern
Încadrare: act individual important
Publicare: M.Of. nr. 477/27 mai. 2004
Temei legal:
  O.G. nr.43/1997 privind regimul juridic al drumurilor
  L. nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia
  O.U.G. nr.84/2003 pentru înființarea Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "Administrația Națională a Drumurilor din România"
Functie activa:
Modifică: H.G. nr.540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcționale a drumurilor publice și a drumurilor de utilitate privată deschise circulației publice
modifică anexele nr. 1 si 2.
Trimitere la: O.G. nr.43/1997 privind regimul juridic al drumurilor


Vineri, 05 martie 2021, 12:30

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.