ORDIN nr.1 din 1 aprilie 2004
al președintelui Agenției Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor pentru aprobarea Normei veterinare privind implementarea inspecțiilor la fața locului ce trebuie efectuate în legătură cu importul de animale din speciile bovine și suine și de carne proaspătă provenită de la acestea, originare din țări terțe

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.1 din 1 aprilie 2004
Emitent: Agenția Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor
În vigoare: Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la 15 zile de la data publicarii.
Publicare: M.Of. nr. 447/19 mai. 2004
Temei legal:
  O.G. nr.42/2004 privind organizarea activității veterinare
art.10 lit. b)
Functie activa:
Trimitere la: O. nr.45/1995 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind decelarea trichinei din carnea proaspata de porcine, vanat (urs, mistret) și cabaline, și a Normei sanitare veterinare cuprinzand masurile de supraveghere și control al unor substante și al reziduurilor acestora la animalele vii și produsele lor (abrogat prin O. nr.240/2006)
  O. nr.544/2002 al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind problemele de sănătate și inspecție veterinară după importul în România din țări terțe de bovine, ovine, caprine, porcine, carne proaspătă sau produse din carne provenite de la acestea (abrogat prin O. nr.231/2006)


Luni, 21 septembrie 2020, 22:30

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.