ORDIN nr.280 din 26 aprilie 2004
al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale pentru aprobarea modelului și conținutului formularului de cazier tehnic de exploatare a masei lemnoase

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.280 din 26 aprilie 2004
Emitent: Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale
Publicare: M.Of. nr. 416/10 mai. 2004
Temei legal:
  H.G. nr.85/2004 pentru aprobarea Regulamentului de vânzare a masei lemnoase de către deținătorii de fond forestier proprietate publică, către agenții economici (abrogat prin L. nr.133/2015)
art.13 alin. (7) din regulament


Sâmbătă, 11 iulie 2020, 18:47

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.