ORDIN nr.167 din 16 aprilie 2004
al ministrului muncii, solidarității sociale și familiei privind aprobarea Regulamentului de abilitare a persoanelor fizice și persoanelor juridice pentru a presta servicii în domeniul protecției muncii

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.167 din 16 aprilie 2004
Emitent: Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei
Cu functie: de abrogare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 409/7 mai. 2004
Temei legal:
  L. nr.90/1996 Legea protecției muncii (abrogata prin L. nr.319/2006)
art.5 alin. (1), art.20 lit. d)
Functie activa:
Abrogă: O. nr.251/2002 al ministrului muncii și solidarității sociale privind aprobarea Regulamentului de abilitare a persoanelor fizice și persoanelor juridice pentru a presta servicii în domeniul protecției muncii
totodata, abrogă:
O. nr.451/2002 al ministrului muncii și solidarității sociale privind modificarea și completarea Regulamentului de abilitare a persoanelor fizice și persoanelor juridice pentru a presta servicii în domeniul protecției muncii, aprobat prin Ordinul ministrului muncii și solidarității sociale nr. 251/2002
Trimitere la: L. nr.90/1996 Legea protecției muncii (abrogata prin L. nr.319/2006)
  L. nr.108/1999 pentru înființarea și organizarea Inspecției Muncii (abrogata prin O.U.G. nr.86/2014)
  O.U.G. nr.76/2001 privind simplificarea unor formalități administrative pentru înregistrarea și autorizarea funcționării comercianților (abrogata prin L. nr.359/2004)
  H.G. nr.573/2002 pentru aprobarea procedurilor de autorizare a funcționării comercianților
  O. nr.508/2002 al ministrului muncii și solidarității sociale și al ministrului sănătății și familiei privind aprobarea Normelor generale de protecție a muncii
  H.G. nr.1.345/2002 pentru stabilirea modelului și conținutului cererii de înregistrare și ale certificatului de înregistrare a comerciantului (abrogat prin H.G. nr.1.047/2003)
  H.G. nr.115/2004 privind stabilirea cerințelor esențiale de securitate ale echipamentelor individuale de protecție și a condițiilor pentru introducerea lor pe piață (abrogat prin H.G. nr.305/2017)
  H.G. nr.119/2004 privind stabilirea condițiilor pentru introducerea pe piață a mașinilor industriale (abrogat prin H.G. nr.1.029/2008)
Functie pasiva:
Abrogat: O. nr.754/2006 al ministrului muncii, solidarității sociale și familiei pentru constituirea comisiilor de abilitare a serviciilor externe de prevenire și protecție și de avizare a documentațiilor cu caracter tehnic de informare și instruire în domeniul securității și sănătății în muncă


Joi, 20 ianuarie 2022, 12:53

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.