ORDONANȚĂ nr.24 din 25 august 1993
privind reglementarea constituirii și functionarii fondurilor deschise de investitii și a societatilor de investitii ca institutii de intermediere financiara
Descriptori | Temei legal pentru

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță nr.24 din 25 august 1993
Emitent: Guvern
Aprobata prin: L. nr.83/1994 Procesul legislativ la:
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 210/30 aug. 1993 text
Functie pasiva:
Aprobată: L. nr.83/1994 pentru aprobarea unor ordonanțe ale Guvernului, emise în baza Legii nr.58/1993 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe și autorizarea contractării și garantării unor credite externe, precum și a contractării unor împrumuturi de stat
Abrogată: O.U.G. nr.26/2002 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare
Abrogată în termen de 12 luni prin O.U.G. nr. 26/2002 – M. Of. nr. 229/5 apr. 2002. Potrivit art. 103 din O.U.G. nr. 26/2002, modificăt prin L. nr. 513/2002, O.G. nr. 24/1993 se aplică în continuare societăților de investiții financiare, înființate conform Legii nr. 133/1996 cu excepția art. 27 lit. a și b, până la data intrării în vigoare a legii speciale prevăzută la art. 102 (12 luni)
  L. nr.297/2004 privind piața de capital

- la 29 iulie 2004


Duminică, 28 februarie 2021, 22:10

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.