HOTĂRÂRE nr.440 din 1 aprilie 2004
pentru stabilirea unor măsuri privind reamplasarea imobilului fost "Monument al Eroilor Comuniști"

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.440 din 1 aprilie 2004
Emitent: Guvern
Nota de fundamentare
Încadrare: act individual
Publicare: M.Of. nr. 292/1 apr. 2004
Temei legal:
  L. nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia
  O.U.G. nr.60/2001 privind achizițiile publice (abrogata prin O.U.G. nr.34/2006)
  L. nr.507/2003 LEGEA bugetului de stat pe anul 2004
Functie activa:
Abrogă: H.G. nr.125/2004 pentru suplimentarea bugetului Ministerului Culturii și Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului pe anul 2004, în vederea finanțării unor lucrări de reamplasare a Monumentului Eroilor Comuniști
Modifică: H.G. nr.468/2003 privind transmiterea unui teren proprietate publică a statului în administrarea Patriarhiei Bisericii Ortodoxe Române (abrogat prin O.U.G. nr.19/2005)
abrogă art. 1 alin. (2)
  H.G. nr.922/2003 pentru transmiterea imobilului fost "Monument al Eroilor Comuniști" din domeniul public al statului și din administrarea Patriarhiei Bisericii Ortodoxe Române în domeniul public al municipiului București și în administrarea Consiliului Local al Sectorului 4 al Municipiului București, precum și reamplasarea acestuia
abrogă hotarârea, cu exceptia art.3 alin. (2) si art.4
Trimitere la: O.U.G. nr.60/2001 privind achizițiile publice (abrogata prin O.U.G. nr.34/2006)
  L. nr.212/2002 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2001 privind achizițiile publice (abrogata prin O.U.G. nr.34/2006)
Functie pasiva:
Modificat: H.G. nr.1.322/2004 privind modificarea art. 2 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 440/2004 pentru stabilirea unor măsuri privind reamplasarea imobilului fost "Monument al Eroilor Comuniști"
modifică art.2 alin.(2)
  H.G. nr.1.344/2004 privind stabilirea unor măsuri pentru înlăturarea efectelor produse de calamități în comuna Agăș, județul Bacău
modifică art.2 alin. (2)


Miercuri, 03 martie 2021, 19:59

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.