HOTĂRÂRE nr.367 din 18 martie 2004
privind transmiterea unor terenuri, în suprafață totală de 8.840,7 ha, din fondul forestier proprietate publică a statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în fondul forestier proprietate publică a unor unități administrativ-teritoriale din județul Bistrița-Năsăud și în administrarea consiliilor locale ale acestora

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.367 din 18 martie 2004
Emitent: Guvern
Încadrare: act individual
Publicare: M.Of. nr. 284/31 mar. 2004
Temei legal:
  L. nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia
Functie activa:
Trimitere la: L. nr.18/1991 Legea fondului funciar
  L. nr.169/1997 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991
  L. nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997


Luni, 01 martie 2021, 22:58

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.