HOTĂRÂRE nr.310 din 11 martie 2004
privind trecerea unor imobile din proprietatea publică și privată a statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în proprietatea publică și privată a orașului ChișineuCriș și în administrarea Consiliului Local al Orașului Chișineu-Criș, județul Arad

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.310 din 11 martie 2004
Emitent: Guvern
Încadrare: act individual
Publicare: M.Of. nr. 232/17 mar. 2004
Temei legal:
  L. nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia
  L. nr.90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor (abrogata prin O.U.G. nr.57/2019)


Luni, 01 martie 2021, 22:50

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.