HOTĂRÂRE nr.217 din 20 februarie 2004
privind trecerea unui teren din domeniul public al statului în domeniul privat al statului și transmiterea acestuia, cu titlu gratuit, în patrimoniul Societății Naționale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. Mediaș

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.217 din 20 februarie 2004
Emitent: Guvern
Încadrare: act individual
Publicare: M.Of. nr. 182/3 mar. 2004
Temei legal:
  L. nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia
  L. nr.90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor (abrogata prin O.U.G. nr.57/2019)


Vineri, 26 februarie 2021, 06:45

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.