HOTĂRÂRE nr.118 din 5 februarie 2004
privind darea în administrarea Ministerului Administrației și Internelor a unor imobile trecute în proprietatea publică a statului

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.118 din 5 februarie 2004
Emitent: Guvern
Încadrare: act individual
Publicare: M.Of. nr. 162/25 feb. 2004
Temei legal:
  L. nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia
Functie activa:
Trimitere la: H.G. nr.1.269/2002 privind trecerea în proprietatea publică a statului a unor bunuri imobile și dotări specifice activității din patrimoniul Societății Naționale "Tutunul Românesc" - S.A., supuse executării silite
  H.G. nr.45/2003 pentru aprobarea inventarelor bunurilor din domeniul public al statului (abrogat prin H.G. nr.15/2004)
Functie pasiva:
Modificat: H.G. nr.1.063/2004 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 118/2004 privind darea în administrarea Ministerului Administrației și Internelor a unor imobile trecute în proprietatea publică a statului
modifică anexa


Vineri, 26 februarie 2021, 07:22

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.