HOTĂRÂRE nr.153 din 12 februarie 2004
privind aprobarea Fișei tehnice a măsurii 3.4 "Dezvoltarea și diversificarea activităților economice care să genereze activități multiple și venituri alternative" din Programul Național pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală finanțat din fonduri SAPARD
Fisa actului

Trimitere de la:
  H.C.S.M. nr.163/2004 (abrogat succesiv prin H.C.S.M. nr.324/2005, H.C.S.M. nr.326/2005)


Marți, 14 iulie 2020, 13:38

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.