HOTĂRÂRE nr.66 din 22 ianuarie 2004
privind transmiterea cu titlu gratuit a obiectivului de investiții "Extindere Spital Clinic de Pediatrie" Timișoara - corp B din domeniul privat al statului și din administrarea Ministerului Sănătății în domeniul public al municipiului Timișoara și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, județul Timiș

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.66 din 22 ianuarie 2004
Emitent: Guvern
Încadrare: act individual
Publicare: M.Of. nr. 104/4 feb. 2004
Temei legal:
  L. nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia
Functie pasiva:
Modificat: O.U.G. nr.89/2004 privind vânzarea bunurilor imobile în care se desfășoară activități de asistență sanitar-veterinară
abrogă art. III - X


Miercuri, 03 martie 2021, 14:27

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.