HOTĂRÂRE nr.16 din 8 ianuarie 2004
privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor mijloace fixe aflate în administrarea Ministerului Finanțelor Publice

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.16 din 8 ianuarie 2004
Emitent: Guvern
Încadrare: act individual
Publicare: M.Of. nr. 50/21 ian. 2004
Temei legal:
  L. nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia
  O.G. nr.112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale


Sâmbătă, 22 februarie 2020, 19:16

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.