HOTĂRÂRE nr.15 din 8 ianuarie 2004
pentru aprobarea inventarelor bunurilor din domeniul public al statului
Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.15 din 8 ianuarie 2004
Emitent: Guvern
Cu functie: de abrogare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 49/20 ian. 2004
Temei legal:
  L. nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia
art.20 alin.(2)
Functie activa:
Abrogă: H.G. nr.45/2003 pentru aprobarea inventarelor bunurilor din domeniul public al statului
Trimitere la: O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
  L. nr.180/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
  O. nr.618/2002 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Precizărilor privind inventarierea bunurilor din domeniul public al statului (abrogat prin O. nr.428/2007)
Functie pasiva:
Modificat: H.G. nr.570/2004 privind transmiterea unui teren aflat în proprietatea publică a statului, din administrarea Administrației Naționale "Apele Române" în administrarea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului
modifică în mod corespunzator
  H.G. nr.1.022/2004 privind organizarea și funcționarea Agenției Române de Intervenții și Salvare Navală - ARISN
modifică anexa nr. 12
  H.G. nr.1.197/2004 privind trecerea Stației electrice 220 kV Stejaru și a liniei electrice aeriene de interconexiune "L.E.A. 110 kV Ostrovul Mare- Kusjak" de la Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice "Hidroelectrica" - S.A. la Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A.
modifică în mod corespunzator
Abrogat: H.G. nr.2.060/2004 pentru aprobarea inventarelor bunurilor din domeniul public al statului


Miercuri, 23 iunie 2021, 18:12

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.