HOTĂRÂRE nr.1.528 din 18 decembrie 2003
privind transmiterea unor terenuri agricole din proprietatea publică a statului și din administrarea Agenției Domeniilor Statului în proprietatea privată a comunei Giroc și în administrarea Consiliului Local al Comunei Giroc, județul Timiș, cu destinație exclusivă pentru aplicarea Legii nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri și acordarea unor drepturi urmașilor acestora, răniților, precum și luptătorilor pentru victoria Revoluției din decembrie 1989

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.1.528 din 18 decembrie 2003
Emitent: Guvern
Încadrare: act individual
Publicare: M.Of. nr. 4/6 ian. 2004
Temei legal:
  L. nr.42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri și acordarea unor drepturi urmasilor acestora, ranitilor, precum și luptatorilor pentru victoria Revolutiei din Decembrie 1989 (abrogata prin L. nr.341/2004)
  L. nr.18/1991 Legea fondului funciar
  L. nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia
Functie activa:
Trimitere la: L. nr.42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri și acordarea unor drepturi urmasilor acestora, ranitilor, precum și luptatorilor pentru victoria Revolutiei din Decembrie 1989 (abrogata prin L. nr.341/2004)
  L. nr.18/1991 Legea fondului funciar


Miercuri, 03 martie 2021, 14:13

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.