ORDIN nr.1.746 din 8 decembrie 2003
al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea execuției bugetare a anului 2003
Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.1.746 din 8 decembrie 2003
Emitent: Ministerul Finanțelor Publice
Publicare: M.Of. nr. 891/13 dec. 2003
Temei legal:
  L. nr.82/1991 Legea contabilității
art.33 alin. (4)
  L. nr.189/1998 privind finanțele publice locale
art.56 alin. 1
  L. nr.500/2002 privind finanțele publice
art. 19 lit. d),
Functie activa:
Trimitere la: L. nr.7/1992 privind acoperirea financiară a obligațiilor statului rămase neregularizate la 31 decembrie 1990 și preluarea de către stat și băncile comerciale a pierderilor înregistrate în anii 1989 și 1990 de agenții economici cu capital de stat, precum și a creditelor bancare neperformante
  L. nr.84/1995 Legea învățământului
  O.G. nr.9/1996 privind imbunatatirea sistemului de finantare a institutiilor publice de cultura finantate din venituri extrabugetare și alocatii de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, a sistemului de salarizare a personalului din aceste institutii, precum și imbunatatirea salarizarii personalului din institutiile și activitatile cu profil cultural
  L. nr.86/1996 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.9/1996 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a instituțiilor publice de cultură finanțate din venituri extrabugetare și alocații de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, precum și a sistemului de salarizare a personalului din aceste instituții
  L. nr.189/1998 privind finanțele publice locale
  H.G. nr.86/1999 HOTARARE privind infiintarea Agentiei Nationale a Taberelor și Turismului Scolar din Romania (abrogat prin H.G. nr.2.137/2004)
  O.U.G. nr.162/1999 privind instituirea prețului național de referință pentru energia termică furnizată populației prin sisteme centralizate, precum și pentru acordarea de ajutoare bănești pentru categoriile defavorizate ale populației (abrogata succesiv prin O.G. nr.36/2006, L. nr.325/2006)
  L. nr.69/2000 Legea educației fizice și sportului
  L. nr.416/2001 privind venitul minim garantat (abrogata prin L. nr.196/2016)
  O.U.G. nr.115/2001 privind reglementarea unor măsuri de asigurare a fondurilor necesare în vederea furnizării energiei termice și a gazelor naturale pentru populație
  L. nr.84/2002 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.115/2001 privind reglementarea unor măsuri de asigurare a fondurilor necesare în vederea furnizării energiei termice și a gazelor naturale pentru populație
  L. nr.324/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 29/2002 privind instituirea unor măsuri pentru diminuarea datoriei publice
  L. nr.328/2002 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 162/1999 privind instituirea prețului național de referință pentru energia termică furnizată populației prin sisteme centralizate, precum și pentru acordarea de ajutoare bănești pentru categoriile defavorizate ale populației (abrogata succesiv prin O.G. nr.36/2006, L. nr.325/2006)
  L. nr.500/2002 privind finanțele publice
  O.G. nr.57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică
  O.U.G. nr.146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului
  H.G. nr.137/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind contractarea, finanțarea, monitorizarea și evaluarea programelor-nucleu de cercetare-dezvoltare (abrogat prin H.G. nr.882/2011)
  O.U.G. nr.5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței, precum și a unor facilități populației pentru plata energiei termice (abrogata prin O.U.G. nr.70/2011)
  H.G. nr.264/2003 privind stabilirea acțiunilor și categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor și limitelor pentru efectuarea de plăți în avans din fonduri publice
  L. nr.201/2003 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului
  O.U.G. nr.45/2003 privind finanțele publice locale (abrogata prin L. nr.273/2006)
  L. nr.245/2003 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței, precum și a unor facilități populației pentru plata energiei termice (abrogata prin O.U.G. nr.70/2011)
  H.G. nr.851/2003 pentru modificarea și completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea acțiunilor și categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor și limitelor pentru efectuarea de plăți în avans din fonduri publice
  O.G. nr.86/2003 privind reglementarea unor măsuri în materie financiar-fiscală
  O.U.G. nr.81/2003 pentru modificarea unor reglementări privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței și asigurarea fondurilor necesare în vederea furnizării energiei termice și gazelor naturale pentru populație, precum și unele măsuri pentru întărirea disciplinei financiare
  O. nr.1.235/2003 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 201/2003
  H.G. nr.1.300/2003 pentru aprobarea compensării timpului de muncă aferent zilelor stabilite ca zile libere din perioada 29-31 decembrie 2003
  O. nr.1.644/2003 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor secțiunii a 5-a din cap. I din Ordonanța Guvernului nr. 86/2003 privind reglementarea unor măsuri în materie financiar-fiscală, referitoare la activitățile de declarare și colectare a creanțelor bugetare reprezentând contribuții sociale
  O. nr.1.661 bis/2003 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de încasare și utilizare a fondurilor bănești primite sub forma donațiilor și sponsorizărilor de către instituțiile publice


Miercuri, 03 iunie 2020, 15:30

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.