LEGEA nr.507 din 28 noiembrie 2003
bugetului de stat pe anul 2004
Fisa actului

Trimitere de la:
  O.U.G. nr.123/2003 privind creșterile salariale ce se vor acorda personalului din sectorul bugetar
  O. nr.1.818/2003 al ministrului finanțelor publice pentru stabilirea structurii raportărilor referitoare la cheltuielile de personal, prevăzute de Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003 și de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2004 nr. 519/2003
  O. nr.48/2004 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Precizărilor metodologice privind stingerea prin compensare a obligațiilor datorate bugetului de stat, potrivit prevederilor art. 13 alin. (4) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003 (abrogat prin O. nr.1.193/2004)
  O.G. nr.7/2004 pentru modificarea Legii nr. 381/2002 privind acordarea despăgubirilor în caz de calamități naturale în agricultură (abrogata prin L. nr.281/2010)
  H.G. nr.121/2004 privind aprobarea Programului de acțiuni și lucrări finanțate din bugetul de stat în domeniul aviației civile, pentru anul 2004
  H.G. nr.141/2004 pentru aprobarea modului de repartizare și de utilizare a sumelor prevăzute la lit. a)-e) din anexa nr. 3/12/06 la Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003
  O. nr.51/2004 al președintelui Agenției Naționale pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului pentru informarea și educarea comercianților pe anul 2004
  O. nr.133/2004 al ministrului economiei și comerțului pentru aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2004 ale institutelor naționale de cercetare-dezvoltare care s-au înființat în baza prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 25/1995 și care își desfășoară activitatea sub autoritatea Ministerului Economiei și Comerțului
  O.U.G. nr.10/2004 privind Statutul personalului vamal
  H.G. nr.352/2004 privind aprobarea activităților și amplasamentelor punctelor de lansare ale Unitățiipilot de combatere a căderilor de grindină Prahova și ale Unității de combatere a căderilor de grindină Moldova 1, precum și a unor măsuri pentru etapa a V-a - 2004 a Programului de realizare a Sistemului național antigrindină și de stimulare a precipitațiilor
  H.G. nr.392/2004 pentru completarea anexelor nr. 1 și 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.464/2003 privind asigurarea pazei obiectivelor, bunurilor și valorilor cu efective de jandarmi (abrogat prin H.G. nr.1.486/2005)
  H.G. nr.404/2004 privind organizarea și funcționarea aparatului de lucru al Guvernului
  H.G. nr.484/2004 privind aprobarea Listei agenților economici care beneficiază de schema de ajutor de stat prevăzută la art. 22 din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003, precum și a plafoanelor până la care se acordă ajutorul de stat
  O. nr.241/2004 al ministrului economiei și comerțului și al ministrului finanțelor publice privind aplicarea unor măsuri financiare pentru agenții economici de sub autoritatea Ministerului Economiei și Comerțului
  O.U.G. nr.31/2004 pentru aprobarea suplimentării cu suma de 1.215 miliarde lei a programului "Dezvoltarea durabilă a zootehniei și a eficienței sectorului de producție animalieră, precum și reabilitarea sectorului piscicol din România"
  O. nr.293/2004 al ministrului economiei și comerțului și al ministrului finanțelor publice privind aplicarea unor măsuri financiare pentru agenții economici de sub autoritatea Ministerului Economiei și Comerțului
  H.G. nr.786/2004 privind aprobarea plății contribuției financiare a României pentru participarea în anul 2004 la programele Comunității Europene în domeniul educației, formării profesionale și tineretului "Socrates II", "Leonardo da Vinci II" și "Youth"
  O. nr.373/2004 al ministrului economiei și comerțului și al ministrului finanțelor publice privind aplicarea unor măsuri financiare pentru agenții economici de sub autoritatea Ministerului Economiei și Comerțului
  H.G. nr.1.206/2004 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.464/2003 privind asigurarea pazei obiectivelor, bunurilor și valorilor cu efective de jandarmi (abrogat prin H.G. nr.1.486/2005)
  O. nr.549/2004 al ministrului economiei și comerțului și al ministrului finanțelor publice privind aplicarea unor măsuri financiare pentru agenții economici de sub autoritatea Ministerului Economiei și Comerțului
  O. nr.550/2004 al ministrului de stat, ministrul economiei și comerțului, și al ministrului finanțelor publice privind aplicarea unor măsuri financiare pentru agenții economici de sub autoritatea Ministerului Economiei și Comerțului
  O. nr.1.502/2004 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului și al ministrului finanțelor publice privind aplicarea unor măsuri financiare pentru agenții economici de sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului
  H.G. nr.1.362/2004 privind înființarea Centrului Informatic Național al Ministerului Administrației și Internelor și operaționalizarea Sistemului e-administrație
  O. nr.1.628/2004 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului și al ministrului finanțelor publice privind aplicarea unor măsuri financiare pentru agenții economici de sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului
  O. nr.654/2004 al ministrului de stat, ministrul economiei și comerțului, și al ministrului finanțelor publice privind aplicarea unor măsuri financiare pentru agenții economici de sub autoritatea Ministerului Economiei și Comerțului
  O. nr.700/2004 al ministrului de stat, ministrul economiei și comerțului, și al ministrului finanțelor publice privind aplicarea unor măsuri financiare pentru agenții economici de sub autoritatea Ministerului Economiei și Comerțului
  H.G. nr.1.708/2004 pentru aprobarea componentelor și a structurii Mecanismului de cooperare interinstituțională, precum și a Planului de acțiune pentru o perioadă de 12 luni pentru implementarea Strategiei naționale privind migrația (abrogat prin H.G. nr.572/2008)
  O.U.G. nr.95/2004 pentru reglementarea unor probleme financiare
  O. nr.780/2004 al ministrului de stat, ministrul economiei și comerțului, și al ministrului finanțelor publice privind aplicarea unor măsuri financiare pentru agenții economici de sub autoritatea Ministerului Economiei și Comerțului
  O. nr.856/2004 al ministrului de stat, ministrul economiei și comerțului, și al ministrului finanțelor publice privind aplicarea unor măsuri financiare pentru agenții economici de sub autoritatea Ministerului Economiei și Comerțului
  O. nr.260/2004 al președintelui Agenției Naționale pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație privind implementarea Programului UNCTAD/EMPRETEC - România pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii
  O. nr.1.912/2004 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind închiderea conturilor contabile, întocmirea și depunerea situațiilor financiare privind execuția bugetară la 31 decembrie 2004
  O. nr.12/2005 al ministrului economiei și comerțului și al ministrului finanțelor publice privind aplicarea unor măsuri financiare pentru agenții economici de sub autoritatea Ministerului Economiei și Comerțului
  O. nr.67/2005 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului și al ministrului finanțelor publice privind aplicarea unor măsuri financiare pentru agenții economici de sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului
  O. nr.51/2005 al ministrului economiei și comerțului și al ministrului finanțelor publice privind aplicarea unor măsuri financiare pentru agenții economici de sub autoritatea Ministerului Economiei și Comerțului


Luni, 19 aprilie 2021, 21:58

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.